top of page

Tajemství vídeňského lesa

Tajemství vídeňského lesa

Klášter Heiligenkreutz

Vídeňský les je zelená oáza na skok dostupná od ruchu rakouské metropole.  Sloužil často šlechtě jako útočiště před tuhou císařskou etiketou, a protože to je místo klidu a přesto nedaleko hlavního města, usazovaly se tu různé církevní řády. Klášter Heiligenkreuz je údajně nejstarším cisterciáckým klášterem, který od doby svého založení nepřetržitě funguje až dodnes a zároveň je i největším středověkým klášterem v Rakousku.

V opatském kostele je k vidění románská loď z 12. století a vrcholně gotický sálový chór ze 13. století, bizarní barokní kapli mrtvých, gotickou kapitulní síň s pohřebištěm Babenberků.

Vodopády Myrafalle

 

Skalnatý kaňon na severním okraji vesnice Muggendorfu, jímž protéká říčka, zde tvoří kaskádu vodopádů. Prochází jím naučná stezka, tvořená z části dřevěnými lávkami a žebříky. Zcela nenáročný průchod je vhodný i pro menší děti.

Informace o zájezdu

• v ceně ranní občerstvení a

sečtělý průvodce

   


• cena nezahrnuje vstupy

 

21. května 2022

 890,- Kč

wasserwelt-myrafaelle.jpg
325-1024x693.jpg
info.jpg
Osudový Mayerling

Zámek Karmel Mayerling je bývalý lovecký zámek korunního prince Rudolfa a dějiště krvavé tragédie, která se zde odehrála 30. ledna 1889. Po tragédii nechal císař František Josef I. lovecký zámek ihned přestavět na klášter bosých karmelitánek. Kostel kláštera Karmel Mayerling stojí přesně v místě, kde byl spáchán krvavý čin a kde korunní princ Rudolf a jeho milenka Marie Vetserová našli svou smrt.

Sestry karmelitky žijí v ústraní, na své živobytí si vydělávají příjmy z prohlídek kláštera. Během prohlídky uvidíte nádherný kostel, kapli sv. Alžběty a několik komnat s císařským kalichem, s okázalou rakví Marie Vetserové a fotografie o tragédii v Mayerlingu. 

Rudolf_Habsburk.jpg
bottom of page