Český Krumlov bez davů a mnohé navíc

- dvoudenní výlet -

1/5
Český Krumlov bez davů a mnohé navíc
Tajemné hory plné lidských osudů

Novohradsko je neobjevená krajina, která má za sebou velice pohnutou historii. Zdánlivě klidně vyhlížející louky a lesy skrývají pozůstatky někdejších vesnic, které musely být po válce vysídleny. Vláknem tesknoty je to protknuto takřka všude, o to ale víc nabízí. Město Nové Hrady navštívíme na celé odpoledne. Bude na výběr středověký hrad, nový Buquoyovský zámek, klášter servitů, opravená koželužna a také stylová kavárna na náměstí.

Pohádkové Terčino údolí

 

Už nyní se těším na procházku romantickým krajinným parkem v údolí říčky Stropnice. Unikátní umělý vodopád, včetně staveb a krajinářských prvků, to vše jako z pohádky. Pomyslným koncem parku je gotická tvrz Cuknštejn, kterou si pan Tomáš Pek před 15 lety koupil a svépomocně ji opravuje. Zažívá tak drsnou romantiku toho, jak se bydlí na hradě. Zkusíme tu domluvit další prohlídku.

Jeruzalém v Čechách

 

Zcela výjimečný soubor 25 barokních pašijových kaplí v délce 5 kilometrů je jediným místem, kde u nás můžete vidět podobu fenoménu italských Svatých hor je právě tady v Římově.  Projdeme se po její části a zkusíme rozkrýt spirituální symboliku této naší specifické památky jejíž rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

Bližší informace 
zašleme na vyžádání

8.- 9. srpna 2020

Kulisy

jako ve filmu

 

Kdy jindy bychom si mohli užít návštěvu takto navštěvovaného místa jako je naše přední památka zapsaná do seznamu UNESCO Český Krumlov víc než nyní. A protože se taková příležitost už nenaskytne, musíme vyrazit. Budeme mít průvodce, který nás seznámí s převelice zajímavou historií od Rožmberků po současnost a provede nás městem. Zájemcům domluvíme prohlídku jednoho ze zámeckých okruhů nebo unikátně zachovalého a stále funkčního barokního divadla. Zajdeme do barokních zahrad, ale zákusek si dáme jinde, a to v bývalé synagoze. Ve zbytku dne si každý vybere sám, jak naložit se svým časem. Doporučuji navštívit neobvyklé trojklášteří a zejména fotoateliér Seidl, který je světovou raritou.  Nechte se okouzlit místem, které skrývá příběh o počátcích fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a 1. pol. 20. století.