top of page

Český Krumlov bez davů a mnohé navíc

- dvoudenní výlet -

Český Krumlov bez davů a mnohé navíc
Tajemné hory plné lidských osudů

Novohradsko je neobjevená krajina, která má za sebou velice pohnutou historii. Zdánlivě klidně vyhlížející louky a lesy skrývají pozůstatky někdejších vesnic, které musely být po válce vysídleny. Vláknem tesknoty je to protknuto takřka všude, o to ale víc nabízí. Město Nové Hrady navštívíme na celé odpoledne. Bude na výběr středověký hrad, nový Buquoyovský zámek, klášter servitů, opravená koželužna a také stylová kavárna na náměstí.

435657.jpg

Pohádkové Terčino údolí

 

Už nyní se těším na procházku romantickým krajinným parkem v údolí říčky Stropnice. Unikátní umělý vodopád, včetně staveb a krajinářských prvků, to vše jako z pohádky. Pomyslným koncem parku je gotická tvrz Cuknštejn, kterou si pan Tomáš Pek před 15 lety koupil a svépomocně ji opravuje. Zažívá tak drsnou romantiku toho, jak se bydlí na hradě. Zkusíme tu domluvit další prohlídku.

vodopad.jpg

Jeruzalém v Čechách

 

Zcela výjimečný soubor 25 barokních pašijových kaplí v délce 5 kilometrů je jediným místem, kde u nás můžete vidět podobu fenoménu italských Svatých hor je právě tady v Římově.  Projdeme se po její části a zkusíme rozkrýt spirituální symboliku této naší specifické památky jejíž rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

Bližší informace 
zašleme na vyžádání

8.- 9. srpna 2020

info.jpg

Kulisy

jako ve filmu

 

Kdy jindy bychom si mohli užít návštěvu takto navštěvovaného místa jako je naše přední památka zapsaná do seznamu UNESCO Český Krumlov víc než nyní. A protože se taková příležitost už nenaskytne, musíme vyrazit. Budeme mít průvodce, který nás seznámí s převelice zajímavou historií od Rožmberků po současnost a provede nás městem. Zájemcům domluvíme prohlídku jednoho ze zámeckých okruhů nebo unikátně zachovalého a stále funkčního barokního divadla. Zajdeme do barokních zahrad, ale zákusek si dáme jinde, a to v bývalé synagoze. Ve zbytku dne si každý vybere sám, jak naložit se svým časem. Doporučuji navštívit neobvyklé trojklášteří a zejména fotoateliér Seidl, který je světovou raritou.  Nechte se okouzlit místem, které skrývá příběh o počátcích fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a 1. pol. 20. století.

2019_14-10-123339-tmp.jpg
bottom of page